معرفی 10 دانشمند و دانشگاه برتر کشور

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 10نویسنده و دانشگاه برتر بر اساس این پایگاه را معرفی کرد و گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نظامی استنادی است که اساس فعالیت آن را سنجش عملکرد پژوهشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری است.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این پایگاه از بدو تاسیس نسبت به ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهش، پارکهای علم و فناوری، نشریات علمی و دانشمندان و پژوهشگران اقدام می کند. وی اظهار داشت: از زیر سیستمهای ISC می توان استفاده های مختلفی کرد. هر کدام از زیرسیستمها نقش خود را ایفا می کنند اما در مجموع آنچه از نقش ISC بر می آید ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات فناوری و پژوهشی است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه استنادی علوم ایران (ISCI) را یکی از این زیر سیستمها عنوان کرد و گفت: این زیر سیستم در واقع معادل Web of Science موسسه اطلاعات علمی یا (ISI) است.

وی افزود: بررسی تحلیلی ISC در کل و بدون محدودیت رشته های موضوعی 10 دانشمند برتر ایران را معرفی می کند. اسامی پنج نفر اول به شرح زیر است:

-1فریدون عزیزی با 285 مقاله

-2باقر لاریجانی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران) با 198 مقاله

-3پروین میرمیران با 112 مقاله

-4انوشیروان کاظم نژاد با 111 مقاله

-5سقراط فقیه زاده با 101 مقاله

ناصر ولایی، مهدی هدایتی، قربان نورمحمدی، محمدرضا قندها، مسعود امینی نیز دانشمندان شماره 6 تا 10 برتر کشور بر اساس ISC هستند.

مهراد اضافه کرد: دانشگاهها نیز در ISC بر حسب تعداد انتشارات (مقاله های موجود در نشریات علمی معتبر و دارای ضریب تاثیر) رتبه بندی می شوند. بر این اساس 10 دانشگاه برتر کشور بر حسب تعداد مقالات مشخص شده اند. اسامی پنج داشگاه برتر به شرح زیر است: 

1- دانشگاه تهران با 15636 انتشارات
2- دانشگاه علوم پزشکی تهران با 10324 انتشارات 

3- دانشگاه تربیت مدرس با 8566 انتظارات
4- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 6224 انتشارات
5- دانشگاه علوم پزشکی ایران با 4366 انتشارات

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز رده های پنجم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.منبع