آزمون دستیاری بدون تغییر برگزار می‌شود/ تغییرات از دوره بعدی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: دوره سی و هفتم پذیرش دستیار تخصصی آخرین دوره پذیرش دستیار به شکل قدیم خواهد بود و از دوره سی و هشتم روال جدید برای پذیرش دستیاری اجرا می شود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع آزمون دوره سی و هفتم برای پذیرش در سال 88 به اطلاع داوطلبان رسیده است و نخستین اطلاعیه های مورد نیاز داوطلبان در اواخر مهر ماه یا اوایل آبان ماه اطلاع رسانی می شود. وی اضافه کرد: آزمون دستیاری روز پنجشنبه 29 بهمن سال 88 برگزار می شود و امتحان دوره سی و هفتم با دوره های گذشته تفاوتی نخواهد داشت اما از دوره سی و هشتم روال جدیدی برای پذیرش اجرا می شود.

محققی خاطرنشان کرد: داوطلبان توجه داشته باشند که مراکزی که بدون مجوز در امر آموزش دستیاری دخالت دارند، اطلاعات بعضاً گمراه کننده ارائه می دهند و داوطلبان توجه کنند که تنها مرجع صدور اطلاعیه های دستیاری، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است. وی یادآور شد: دوره سی و هفتم آزمون دستیاری در بهمن ماه برگزار می شود.منبع