حداقل توانمندیهای مورد انتظار از فارغ التحصیلان پزشکی اعلام شد

شورای آموزش پزشکی عمومی جزئیات حداقل توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی عمومی از دانشگاههای علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این سند، پزشکان عمومی در نظام سلامت جامعه نقش هایی را بر عهده دارند که بر همین اساس باید در هشت حیطه توانمند باشند که از آن جمله می توان به حیطه های "ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها و ایفای نقش در نظام ارائه خدمات سلامت"، "مهارت های بالینی و مهارت های ارتباطی"، "اقدام های عملی"، "نگرش ها، اخلاق پزشکی و مسئولیت های قانونی"، "فناوری اطلاعات سلامت"، "مبانی علوم پایه، علوم اجتماعی و علوم بالینی"، "انجام پژوهش در آموزش پزشکی" و "ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر" اشاره کرد.

77توانمندی مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشکده های علوم پزشکی

هر یک از این حیطه ها، مجموعه ای از توانمندی را شامل می شود که انتظار می رود پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشکده های علوم پزشکی کشور 77 توانمندی که در این سند به تفصیل آمده را دارا باشند. با دستیابی به این مهارتها فارغ التحصیلان پزشکی قادر خواهند بود که با تکیه بر خلاقیت و استعداد خدادادی پرورش یافته و به جای تکیه بر تکنولوژی و ابزار، خدمات سلامت را به گونه ای مناسب و علمی و با حداقل هزینه، توام با توان برنامه ریزی و انجام پژوهش ارائه کنند.

جزئیاتی از حیطه های مورد انتظار

بر اساس سند حداقل توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی عمومی، این گروه از فارغ التحصیلان باید در حیطه های "ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها و ایفای نقش در نظام ارائه خدمات سلامت" چهارده توانمندی، در حیطه "مهارت های بالینی و مهارت های ارتباطی" دوازده توانمندی و در حیطه "اقدام های عملی" سی و پنج توانمندی داشته باشند.

لزوم توانمندی فارغ التحصیلان پزشکی در حیطه ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر

همچنین توانمندی فارغ التحصیلان پزشکی عمومی در حیطه های دیگر نیز مد نظر است که از آن جمله می توان به لزوم پنج توانمندی در حیطه "نگرش ها، اخلاق پزشکی و مسئولیت های قانونی"، چهار توانمندی در حیطه "فناوری اطلاعات سلامت"، دو توانمندی در حیطه "مبانی علوم پایه، علوم اجتماعی و علوم بالینی"، دو توانمندی در حیطه "انجام پژوهش در آموزش پزشکی" و سه توانمندی در حیطه "ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر" اشاره کرد..منبع