جزئیات وامهای تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به سرانه وامهای سال تحصیلی 89 - 88 دانشجویان علوم پزشکی کشور از افزایش این سرانه ها خبر داد.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه وامها در سال تحصیلی جاری برای دانشجویان علوم پزشکی افزایش یافته است و دانشجویان می توانند از این وامها استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دانشجویان مجرد وام تحصیلی ماهانه به مبلغ 300 هزار ریال و دانشجویان متاهل از این وام به مبلغ 450 هزار ریال به صورت ماهانه می توانند استفاده کنند. جعفری گفت: دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب می توانند از وام تحصیلی استفاده کنند. وام مسکن دانشجویان مجرد نیز به مبلغ ماهانه 250 هزار ریال و وام مسکن برای دانشجویان متاهل نیز به مبلغ 500 هزار ریال تعیین شده است.

وی در خصوص وام ضروری برای دانشجویان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه صندوق مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادی با مشکل مالی مواجه شوند داده می شود و دانشجویان نمونه و ممتاز می توانند حداکثر تا سه برابر از این وام استفاده کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت همچنین با اشاره به وام بیمه و سرانه آن مصوب هیئت وزیران یادآور شد: بر اساس این مصوبه متقاضیان به استثناء مقاطع تخصصی و دکتری تخصصی در طول تحصیل تحت پوشش این وام قرار می گیرند و 50 درصد حق بیمه توسط دانشگاه و 50 درصد دیگر توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود که این بخش جزء بدهی دانشجویان محسوب خواهد شد.منبع