اتوبوس مدیران جدید وزارت بهداشت به دانشگاه تهران رسید!

دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در احکامی رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس واحد بین الملل این دانشگاه در جزیره کیش را منصوب کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم دکتر باقر لاریجانی، دکتر فاطمه نیری به عنوان رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.

دکتر فاطمه نیری فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. همچنین در حکم دیگری دکتر علی عرب خردمند مشاور اجرایی رئیس دانشگاه با حفظ مسئولیت قبلی به سمت ریاست پردیس بین المللی دانشگاه در منطقه آزاد کیش منصوب شد.

همچنین دکتر علی جعفریان از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به سمت مشاور رئیس دانشگاه منصوب شد. دکتر علی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این تغییر یادآور شد: تصمیم ریاست دانشگاه این بوده است که من در این بخش به فعالیت بپردازم. وی اضافه کرد: از این پس در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سمت مشاور به فعالیت خواهم پرداخت. دکتر علی جعفریان پیش از این ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده داشت. منبع 

پی نوشت: جالب توجه اینکه پس از انتخاب اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی اولین رئیس زن بزرگترین دانشکده پزشکی کشور نیز منصوب میشود و جالبتر اینکه بنده که فارغ التحصیل این دانشکده می باشم و تقریبا در تمامی بیمارستانهای آموزشی این دانشگاه بوده ام نام خانم دکتر فاطمه نیری را برای اولین بار در این خبر شنیدم و احتمالا ایشان دارای هیچ سابقه مدیریتی در این دانشگاه نبوده است چون هیچیک از دوستان بنده هم هیچ نام و نشانی از ایشان به یاد نداشتند. 

گذشته از این سیر تغییرات فقط ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۸۴ تاکنون جالب توجه است: 

دکتر حسین اصل سلیمانی درسال ۸۴ با انتصاب دکتر لاریجانی صندلی خود را به دکتر هاشمی متخصص چشم میدهد بعد از حدود ۶ ماه این صندلی با استعفای دکتر هاشمی به دکتر امامی رضوی متخصص جراحی عمومی واگذار شد و با انتصاب ایشان به معاونت سلامت وزارت بهداشت حدود یک سال پیش دکتر علی جعفریان متخصص جراحی عمومی به ریاست دانشکده انتخاب شد و روز گذشته با انتصاب دکتر نیری رکورد ۵ رئیس در یکسال بعنوان تابلوی دیگری از افتخارات این دانشکده به ثبت رسید.