X
تبلیغات
زولا
ورود دانشجویان به مراکز خدمات بهداشتی/ توسعه آموزش درمانگاهی

معاون سلامت وزارت بهداشت از حضور دانشجویان پزشکی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی نمونه در راستای تقویت ادغام آموزش و خدمات در سطح وزارت بهداشت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح دانشجویان فضای درمانگاهی و درمان سرپایی را تجربه می کنند.

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای موضوع ادغام آموزش و خدمات نظام سلامت و برای اینکه آموزش دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی بیشتر از گذشته مطابق نیاز انجام گیرد بخشی از دانشجویان در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی حضور می یابند. وی اضافه کرد: در حال حاضر دانشجویان پزشکی در دوره آموزش خود بیشتر آموزش بیمارستانی را طی می کنند و فضای درمانگاهی و درمان سرپایی در مراکز بهداشتی و درمانی را تجربه نمی کنند در حالی که باید پس از پایان آموزش خود در مراکز درمانی و بیمارستانی و درمانگاهی شهری و روستایی با فضایی که ذکر شده طرح خود را بگذرانند.

امامی رضوی یادآور شد: در حال حاضر دانشجویان پزشکی در این گونه فضاهای درمانی حضور کمتری دارند و به همین منظور مراکز بهداشتی و درمانی به طور نمونه انتخاب شدند که دانشجویان در آن محیط دوره خود را طی کنند. وی گفت: این مراکز از سوی معاونت سلامت معرفی می شوند و دانشجویان بر حسب تصمیم دانشگاهها در این مراکز حضور می یابند و بخشی از آموزش خود را طی می کنند.منبع