X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
بالاخره کار خودشونو کردن!

رئیس/سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

سلام علیکم؛

احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره 95856 مورخ 10/3/88 و 151340/7/الف مورخ 13/4/88 در ارتباط با صدور معافیت مربوط به ماده 3 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مقاطع لیسانس و بالاتر سئوالات متعددی از سوی دانشگاه ها مبنی بر چگونگی کاهش خدمت نظام وظیفه و نحوه صدور معافیت مصوبات مورخ 31/3/88 کمیسیون مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی قانون فوق مطرح گردیده است. نظر به اینکه طبق ابلاغیه ستاد فرماندهی کل قوا بشماره 4249 مورخ 6/3/88 که از خدمت مقاطع لیسانس 1ماه فوق لیسانس و پزشک و داروساز و دندانپزشکی 2ماه و
مدارک
Ph.D
و متخصصین رشته های پزشکی 3ماه و فوق تخصص 4ماه کسر گردیده لذا صدور معافیت ماده 3 صرفاً برای افراد با شرایط فوق که در سال 88 با عنایت به منطقه خدمتی از خدمت نظام وظیفه ترخیص می گردند بلامانع می باشد.

ضمناً سایر مشمولین که به عناوین مختلف با کسر خدمت از خدمت نظام وظیفه ترخیص و یا معاف می شوند مکلفند مابه التفاوت خدمات قانونی خود را تا سقف 24 ماه مطابق مواد1 و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مناطق مورد نیاز واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نمایند.20/5ص

                                                                                دکتر رحمت اله حافظی

                                                                              معاون توسعه مدیریت و منابع