X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
میزان اجاره بهای خوابگاههای علوم پزشکی اعلام شد

میزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 89 - 88 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجاره بهای خوابگاه از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای دو گروه مجردین و متأهلین اعلام شده است و بر اساس ضوابط دانشجویانی می توانند از خوابگاههای دانشجویی استفاده کنند که از هیچ گونه کمک موسسات دیگر و وام مسکن صندوق استفاده نکنند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، مبلغ اجاره بهای اتاقهای یک و دو نفره ماهانه 250 هزار ریال، اتاقهای سه و چهار نفره ماهانه 175 هزار ریال، اتاقهای پنج و شش نفره ماهانه 150 هزار ریال، اتاقهای هفت و هشت نفره ماهانه 125 هزار ریال و اتاق های نه نفره ماهانه 100 هزار ریال تعیین شده است. همچنین صندوق رفاه مبلغ اجاره بهای اتاقهای مستقل (امکانات مستقل 90 درصد) متأهلی را ماهانه 450 هزار ریال و اجاره بهای اتاقهای متأهلی با امکانات مشترک را ماهانه 350 هزار ریال اعلام کرد.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، همچنین شرایطی که دانشجویان می توانند از تخفیف استفاده کنند را اعلام کرد. بر این اساس، دانشجویانی که هزینه خوابگاه نیمسال تحصیلی را حداکثر 15 روز پس از پایان همان نیمسال پرداخت کنند شامل 25 درصد تخفیف و دانشجویانی که هزینه خوابگاه خود را در پایان تحصیل یکجا پرداخت کنند، شامل 15 درصد تخفیف خواهند شد.منبع