نتایج آزمونهای دانشنامه پزشکی اعلام شد/ رشد آمار قبولی‌

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از اعلام نتایج آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: میزان قبولی داوطلبان در این دوره نسبت به گذشته افزایش یافته است.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمونهای دانشنامه فوق تخصصی به همراه آزمونهای گواهینامه و دانشنامه تخصصی به اتمام رسیده است و نتایج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برای اطلاع داوطلبان اعلام شده است. وی یادآور شد: برگزیدگان این آزمونها و رتبه های برتر روز 29 مرداد مورد تقدیر قرار می گیرند.

محققی در خصوص نتایج بدست آمده در این دوره از آزمونها گفت: در مجموع نتایج بهتر از سال گذشته بوده است و در آزمون کتبی دانشنامه حدود 64 درصد افراد قبول شده اند که نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشته است. وی اضافه کرد: در مورد نتایج نهایی نیز در این دوره 82.5 درصد شرکت کنندگان قبول شده اند که نسبت به سال گذشته رشد داشته است. دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: بهبود در نتایج یکی از موفقیتهای این دوره از آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بوده است.

آزمونهای کتبی بیست و سومین دوره دانشنامه فوق ‌تخصصی، پنجاه و ششمین دوره دانشنامه تخصصی و بیست و هشتمین دوره گواهینامه تخصصی پزشکی به ترتیب در روزهای 15 مرداد و 21 مرداد برگزار شده است. 258 داوطلب در 20 رشته فوق تخصصی و دو هزار و 202 داوطلب در 25 رشته تخصصی در این آزمونها شرکت کردند.منبع 

شرکت کنندگان در آزمون برد می‌توانند نتیجه خود را در اینجا مشاهده کنند.