افزایش قطبهای علمی حوزه علوم پزشکی/ سه قطب علمی جدید

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از افزایش تعداد قطبهای علوم پزشکی کشور به 26 قطب علمی خبر داد. دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تصویب چهار قطب علمی در رشته های علوم پزشکی تعداد این قطبها به 26 قطب افزایش یافته و تنوع بیشتری به حوزه های آموزشی نیز داده شده است. وی یادآور شد: از میان چهار قطب جدید که مورد تصویب قرار گرفته سه قطب علمی در حوزه آموزش و یک قطب دیگر در حوزه های تخصصی پزشکی هستند.

ممتازمنش خاطرنشان کرد: قطب علمی پزشکی پوست رازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به سرپرستی دکتر نفیسه اسماعیلی، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرپرستی دکتر محمدباقر خسروی، قطب علمی آموزش علوم تشریحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سرپرستی دکتر ابراهیم اسفندیاری و قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سرپرستی دکتر عباس مکارم چهار قطب جدید هستند.منبع