مروری بر وزرای بهداشت پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی تاکنون 9 وزیر بهداشت، مسئولیت این پست را برعهده داشته اند که از این میان علیرضا مرندی دوبار در دوره دولت های سوم و ششم جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشته است.

اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران کاظم سامی نام داشت. وی متخصص روانپزشکی بود و از 28 بهمن 57 تا 15 آبان 58 عهده دار این سمت بود. وی در سال 67 به شهادت رسید.

موسی زرگر متخصص جراح عمومی دومین وزیر بهداشت کشور بود که از 28 آبان 58 تا 31 تیر 59 در این سمت حضور داشت.

هادی منافی نیز از 21 آذر 59 تا 24 مرداد 63 به عنوان سومین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی این مسئولیت را بر عهده داشت.

سیدعلیرضا مرندی فوق تخصص اطفال چهارمین وزیر بهداشت دو بار در سالهای 63 تا 68 و همچنین 72 تا 76 مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده گرفت.

ایرج فاضل فوق تخصص جراحی عروق و پیوند اعضاء نیز از 8 شهریور 68 تا 22 دی 69 به عنوان پنجمین وزیر بهداشت به انجام وظیفه پرداخت.

پس از وی رضا ملک زاده فوق تخصص گوارش و کبد در مدت زمانی 23 دی 69 تا 27 مرداد 72 این مسئولیت را بر عهده گرفت و پس از او مرندی بار دیگر بر مسند وزارت بهداشت قرار گرفت.

محمد فرهادی متخصص گوش و حلق و بینی در سال های 76 تا 80 عهده دار مسئولیت وزارت بهداشت بود و پس از وی مسعود پزشکیان جراح قلب از اول شهریور 80 تا دوم شهریور 84 این مسئولیت را بر عهده گرفت.

آخرین وزیر بهداشت ایران پس از انقلاب اسلامی تا پیش از شروع کار دولت دهم کامران باقری لنکرانی فوق تخصص گوارش است که از سوم شهریور 84 تاکنون بر مسند وزارت بهداشت است.

حال باید منتظر بود و دید محمود احمدی نژاد چه کسی را به عنوان وزیر بهداشت کابینه دهم انتخاب می کند و آیا مجلس به انتخاب وی پاسخ مثبتی خواهد داد؟! منبع