طرح صندوق رفاه دانشجویان برای بازپرداخت تسهیلات بصورت الکترونیکی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از طرح صندوق رفاه برای بازپرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح دانشجویان علوم پزشکی با کارت شتاب می توانند اقساط خود را پرداخت کنند.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در نظر دارد که شرایطی را فراهم آورد تا ضمن کاهش رفت و آمدهای دانشجویان برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی بتوانند با استفاده از شبکه بانکی شتاب بتوانند تسهیلات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. وی اضافه کرد: با ایجاد این تسهیلات، دانشجویان می توانند با کمک کارت شتاب با استفاده از شبکه شتاب و هم به شکل اینترنتی اقساط خود را پرداخت کنند و تسویه حساب خود را دریافت کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: برنامه ریزی برای این کار انجام شده است و پس از ایجاد زیرساختهای مناسب آن در صندوق و فراهم شدن تمهیدات، امکان استفاده آن برای دانشجویان فراهم می شود. جعفری تاکید کرد: این کار در سطح ملی انجام می گیرد و به همین منظور باید توان زیادی برای این کار گذاشته شود.منبع