آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی 15 مرداد برگزار می‌شود

آزمون کتبی بیست و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق ‌تخصصی روز پنجشنبه 15 مرداد ماه جاری با حضور 250 داوطلب در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دانشنامه فوق تخصصی بالاترین آزمون کشوری است که برای فارغ التحصیلان دوره های دستیاری فوق تخصصی علوم پزشکی به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود. افراد پذیرفته شده در آزمون دانشنامه به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشغول به خدمت می شوند.

اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق ‌تخصصی پنج سال است و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند. کارت ورود به جلسه امتحان در روزهای 13 و 14 مرداد ماه در محل برگزاری آزمون کتبی توزیع می شود و پس از برگزاری آزمون در روز 15 مرداد، نتایج آزمون کتبی نیز ساعت 23 پنجشنبه 15 مرداد از طریق سایت اینترنتی به آدرس http://sanjesh.ir اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی به صورت آسکی در روز 17 مرداد برگزار می شود و محل حوزه های امتحانی در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان می رسد.

حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل 70 درصد نمره است و داوطلب در صورت قبولی در آزمون کتبی می تواند در آزمون شفاهی شرکت کند. ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل 70 درصد از کل نمره آزمون شفاهی است. منبع