ضوابط آزمون دکتری تخصصی سنتی اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ضوابط آزمون دکتری تخصصی طب سنتی که برای اولین بار در سال جاری همزمان با آزمون ورودی دوره دکتری تخصصیPh.D رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت برگزار می شود را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی طب سنتی برای اولین بار در سال 88 در مقطع دکتری تخصصی برگزار می شود و بر اساس اعلام مرکز سنجش 50 درصد سئوالات آزمون در دروس ماژور طب کلاسیک و 50 درصد سئوالات از منابع طب سنتی انتخاب می شود.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) طب سنتی در دو مرحله کتبی و شفاهی انجام می گیرد. آزمون کتبی همزمان با آزمون سایر داوطلبان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت است و 70 درصد آزمون را شامل می شود. آزمون شفاهی نیز 30 درصد نمره نهایی داوطلب را شامل می شود و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی انجام می گیرد. داوطلبانی که در مرحله اول آزمون پذیرفته می شوند توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در مصاحبه دعوت می شوند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی طب سنتی از میان دانش آموختگان دکتری حرفه ای پزشکی و دانشجویان ترم آخر پزشکی بر اساس ضوابط و شرایط مربوط به آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 هستند. سایر ضوابط و شرایط مربوط به شرکت در آزمون از قبیل مدارک لازم برای ثبت نام، سهمیه های پذیرش، نحوه اعمال ضرایب وارائه مدرک زبان داوطلبان آزمون دکتری تخصصی طب سنتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های مربوط به آزمون مقطع دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی خواهد بود.

به گزارش مهر، ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 از 4 شهریور آغاز می شود و تا 24 شهریور ادامه دارد. آزمون کتبی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت روز 8 آبان ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح در پنج شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز در 44 رشته برگزار خواهد شد.منبع.