X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ترمیم هیئت علمی با برگزیدگان دانشنامه تخصصی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از ترمیم هیئت علمی با برگزیدگان دانشنامه تخصصی خبر داد و گفت: 500 بیمارستان آمادگی دارند که با استفاده از نیروی انسانی پذیرفته شده در این آزمونها حداقل در پنج رشته تخصصی نیاز نظام خدمات کشور را برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی پنجشنبه در مراسم اختتامیه آزمون دانشنامه فوق تخصصی و آزمونهای گواهینامه و دانشنامه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، فرصت خدمت در مناطق محروم را یکی از فرصتهای مناسب تامین عدالت در سلامت دانست و خطاب به مسئولان یادآور شد: نیازهای بخش آموزش پزشکی در دانشگاههای کشور با بهره گیری از برگزیدگان دوره های تخصصی و فوق تخصصی قابل رفع است و اکنون در موقعیتی قرار داریم که باید هیئت علمی را ترمیم کنیم.

40 درصد دستیاران کشور در شهر تهران مستقر هستند

وی اضافه کرد: در حال حاضر 40 درصد دستیاران کشور در شهر تهران مستقر هستند و نمی توان نسبت به نیاز کشور به آموزش تخصصی بی تفاوت باشیم و طبیعی است که نیازهای آموزشی دانشگاهها با توجه به کارگیری نیروی های برگزیده قابل حل خواهد بود. محققی با ارائه گزارشی از فعالیت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در زمینه ارتقای فرآیندهای اعتباربخشی، تکمیل برنامه های راهبردی، ارزشیابی بهتر دوره های تخصصی و بخشها یادآور شد: با تشکیل کمیته های تخصصی و تدوین برنامه ها از سوی این کمیته ها، اعضای هیئت علمی رشته های تخصصی به صورت گسترده در این فرآیند مشارکت کردند.

تدوین برنامه های راهبردی دوم رشته های تخصصی

وی اضافه کرد: در حال حاضر دوره های راهبردی اجرا شده اند و در مرحله بعدی برنامه های راهبردی دوم رشته های تخصصی تدوین می شود. در این زمینه چالشهای موجود بررسی شده و برنامه های عملیاتی تدوین خواهد شد.

اجرای برنامه پودمانی تخصصی پزشکان خانواده

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: هدایت نیروی انسانی به سمت نیازهای درمانی کشور از جمله دیگر برنامه هایی بود که دبیرخانه بر روی آن تمرکز کرد و توانمندسازی پزشکان خانواده و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل این افراد در این حوزه با عنوان برنامه پودمانی تخصصی پزشکان خانواده تعریف شد.

تحول در روند پذیرش دستیار

وی با اشاره به تحول در روند پذیرش دستیار گفت: آزمون دستیاری تحول یافته است و در دوره های بعدی دیگر آزمون چند گزینه ای صرف نخواهد بود و فرآیند پذیرش دستیار ارتقا یافته و مشارکت گروه های تخصصی معنی دار می شود. همچنین با توجه به واگذاری آزمون ارتقای دستیاری به دانشگاههای علوم پزشکی، آزمون گواهینامه نیز به زودی به دانشگاهها واگذار می شود.

تدوین کتابها و منابع آموزشی اخلاق پزشکی بر اساس موضوعات واقعی اخلاق پزشکی

محققی با اشاره به توجه خاص به مقوله اخلاق پزشکی از تدوین کتابها و منابع آموزشی اخلاق پزشکی بر اساس موضوعات واقعی اخلاق پزشکی خبر داد.

ایجاد کانون هم اندیشی و همکاری دستیاران برای رفع مشکلات معیشتی

وی ایجاد کانون هم اندیشی و همکاری دستیاران با حضور نمایندگان منتخب را از دیگر فعالیتهای دبیرخانه شمرد و اضافه کرد: تلاش بر این است که با همکاری این گروه به وضعیت معیشتی، رفاهی و فرهنگی این افراد رسیدگی شود.

آزمونهای دانشنامه رشته های تخصصی و فوق تخصصی امسال هیچ مشکل حفاظتی نداشت

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به نوآوری هایی که در آزمون دانشنامه رشته های تخصصی و فوق تخصصی امسال رخ داده اشاره کرد و افزود: آزمونهای امسال هیچ مشکل حفاظتی نداشت و رکود شرکت در این آزمونها نیز در بخش کتبی و شفاهی شکسته شد. همچنین نتایج بدست آمده نسبت به دوره های گذشته بهتر بوده است. وی اضافه کرد: قبولی 93 درصدی در آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی بهترین رکورد در این دوره ها بود و داوطلبان آزمون گواهینامه نیز 97.6 درصد موفقیت داشته اند. در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی 63 درصد قبولی داشته ایم و در آزمون شفاهی نیز 83.7 درصد داوطلبان قبول شده اند.منبع