X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی 29 مرداد برگزار می‌شود

آزمونهای جامع علوم پایه در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همراه آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی به صورت همزمان روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار هزار و 227 دانشجوی علوم پزشکی در این آزمونهای غیررقابتی شرکت می کنند. این دانشجویان برای ارتقا به مراحل بالاتر ملزم به شرکت در این آزمونها هستند. آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند برگزار می شود و در آزمون این دوره یک هزار و 266 نفر از 35 دانشکده پزشکی شرکت می کنند.

چهل و یکمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی با حضور یک هزار و 246 دانشجو از 37 دانشکده پزشکی، سی و یکمین دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی با حضور 993 دانشجو از 19 دانشکده دندانپزشکی و سی و دومین دوره امتحان جامع علوم پایه داروسازی با حضور 722 دانشجو از 14 دانشکده داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تعداد سئوالات آزمون پیش کارورزی 203 سئوال و مدت پاسخگویی 215 دقیقه، آزمون جامع علوم پایه پزشکی 210 سئوال و مدت پاسخگویی 180 دقیقه، آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی 200 سئوال و مدت پاسخگویی 180 دقیقه، آزمون جامع علوم پایه داروسازی 178 سئوال و مدت پاسخگویی 180 دقیقه است.

کلید اولیه سئوالات امتحان از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ساعت 18 روز 29 مرداد منتشر می شود. دانشجویان در صورت اعتراض به سئوالات می توانند فرم اعتراض خود را به صورت اینترنتی تا روز 31 مرداد ارسال کنند. نتایج نهایی آزمونهای پیش کارورزی در رشته پزشکی و جامع علوم پایه در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی روز 9 شهریور ماه سال جاری اعلام می شود و دانشجویان تا 12 شهریور فرصت دارند نسبت به اعلام نتایج اعتراض کنند.منبع