سوابق اجرایی و علمی مرضیه وحید دستجردی

مرضیه وحید دستجردی در سال 1338 در شهر تهران متولد شد. تحصیلات عالی خود را در سال 54 در رشته پزشکی دانشگاه تهران (علوم پزشکی تهران) آغاز کرد و در سال 67 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد. وی فرزند پزشک خدوم زنده یاد دکتر وحید دستجردی رئیس فقید جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی است. وی به عنوان عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی و بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سالهای دهه 70، عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای 73 تا 80، عضو شورای عالی آموزشی مداوم جامعه پزشکی کشور بین سالهای 75 تا 79، عضو شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت بین سالهای 73 تا 75، عضو شورای برنامه آموزشی عالی کشور بین سالهای 71 تا 78 مسئولیتهایی داشته است. وی در مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم و پنجم نماینده مردم تهران بود و مسئولیت هایی به عنوان عضو گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی، عضو هئیت موسس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، عضو هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور، کارشناس زنان و مامایی پزشکی قانونی، عضو کمیته علمی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، عضو کمیته اخلاق پزشکی در امر پژوهش، ریاست بیمارستان روئین تن آرش برعهده داشته است.

مرضیه وحید دستجردی در حال حاضر مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر روابط بین الملل این دانشگاه و رئیس شعبه کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی کتابهای متعددی در حوزه بیماریهای زنان به عنوان ترجمه و تالیف دارد. وی به عنوان معتمد و هیئت اجرایی چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران معرفی شده بود. دکتر وحید دستجردی در سال 66 به عنوان یکی از سه‌ تن‌ از اعضای‌ شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ مصوب‌ شورایعالی انقلاب‌ فرهنگی انتخاب شد. وی همچنین از سوی  دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عضویت هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان منصوب شده است.مرضیه وحید دستجردی و فاطمه آجرلو اولین زنانی هستند که به عنوان وزیر معرفی می شوند.