X
تبلیغات
زولا
برگزاری آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی در21مرداد

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری آزمون دانشنامه و گواهینامه رشته های تخصصی پزشکی از برگزاری آزمون کتبی در 21 مرداد و آزمون شفاهی از 23 مرداد خبر داد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرآیند اجرایی پنجاه و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و هشتمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی از روز گذشته آغاز شده است و آزمون کتبی در 21 مرداد در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: آزمون شفاهی رشته های تخصصی برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی دانشنامه به شکل آسکی خواهد بود و داوطلبان در ایستگاه های طراحی شده آزمون خود را به انجام می رسانند. محققی یادآور شد: مقررات، کف نمرات و درصد نمرات مورد نیاز برای پذیرش در این آزمون ها همچون سال گذشته است و تغییری در آن حاصل نشده است. به گزارش مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و شفاهی دانشنامه تخصصی و آزمون کتبی گواهینامه تخصصی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 مردادماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توزیع می شود.منبع