اعطای وام خرید کالا به دانشجویان/ تنوع اجناس فروشگاه الکترونیک

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش اجناس و تنوع آنها در فروشگاه الکترونیک صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت: دانشجویان می توانند در قالب خرید وام کالا این اجناس را خریداری کنند.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروشگاه الکترونیک صندوق رفاه دانشجویان در مدتی که راه اندازی شده توانسته است اجناس مورد نیاز دانشجویان علوم پزشکی را در اختیار آنها قرار دهد که این اجناس تنوع بیشتری پیدا کرده اند.

جعفری اضافه کرد: اجناس مورد نیاز دانشجویان علوم پزشکی در قالب خرید وام کالا به آنها اختصاص می یابد و امکان انتخاب بیشتری برای دانشجویان فراهم شده است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون ریال به عنوان وام خرید کالا در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. منبع