رشته تخصصی بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ایجاد شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاسیس رشته تخصصی بیهوشی در این دانشگاه خبر داد . به گزارش باشگاه خبرنگاران، دکتر محمدرضا نیکبخت، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به رای صادره در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، با تاسیس رشته تخصصی بیهوشی در پنج بیمارستان از بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه با ظرفیت پذیرش سه دستیار موافقت شد.

به گفته وی، پیش از این نیز دانشگاه توانسته بود مجوز تاسیس رشته تخصصی روانپزشکی با ظرفیت پذیرش سه دستیار و کارشناسی ارشد رشته های، پزشکی و مراقبت های ویژه پرستاری را با ظرفیت پذیرش هرکدام چهار دانشجو را برای سال تحصیلی 89- 88 دریافت کند. وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت اخذ مجوز پذیرش دستیار در رشته های عفونی، پاتولوژی و نورولوژی و چند رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد تلاش می کند.

اکنون 62 نفر دستیار در چهار رشته تخصصی داخلی، زنان و زایمان، کودکان و جراحی عمومی و 16 دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد میکروب شناسی، انگل شناسی، فیزیولوژی، علوم تشریح، مهندسی بهداشت محیط و حدود دوهزار و 500 دانشجو در 30 رشته کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشغول تحصیل هستند. دانشگاه علوم پزشکی کاشان دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و پنج بیمارستان آموزشی در کاشان و دو بیمارستان غیر آموزشی در آران و بیدگل است.منبع