برکناری لنکرانی را نه تایید می کنم نه تکذیب!

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه "کامران باقری لنکرانی تا پیش از جلسه هیئت دولت وزیر بوده است ، اما اکنون را نمی دانم" گفت: برکناری دکتر لنکرانی را نه تایید می کنم نه تکذیب.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر برکناری کامران باقری لنکرانی توسط محمود احمدی نژاد در ابتدای گفتگوی خود با بیان اینکه "به زودی از دست ما راحت می شوید و افراد جدیدی می آیند!"، گفت: برکناری دکتر لنکرانی را نه تایید و نه تکذیب می کنم.

وی ادامه داد: باید صبر کنیم جلسه دولت که هم اکنون در حال برگزاری است تمام شود زیرا هنوز جلسه هیئت دولت ادامه دارد و وزیر ما نیز در دولت است.مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: وزیر ما (کامران باقری لنکرانی) تا قبل از حضور در جلسه دولت وزیر بوده اما الان را نمی دانم!وی درباره احتمال تعیین سرپرست جدید برای وزارت بهداشت نیز گفت: تعیین سرپرست بعدی به دولت ربط دارد و شما هم می توانید از مدیر کل روابط عمومی بعدی بپرسید.

دکتر هوشنگ زعیم مدیر کل حراست وزارت بهداشت نیز در پاسخ به خبرنگار مهر درباره خبر برکناری کامران باقری لنکرانی گفت: آخرین تماسی که داشتیم حاکی از حضور دکتر لنکرانی در جلسه هیئت دولت است و اگر قرار بود برکنار شود مثل وزیر ارشاد اجازه حضور در جلسه دولت هم به او داده نمی شد. وی به مزاح گفت: تا جایی که من می دانم وزیر بهداشت الان وسط جلسه است.منبع