جزئیات طرح تحول آزمون دستیاری/ دومرحله ای شدن پذیرش دستیار!

خبر مهمدبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جزئیات طرح تحول دستیاری از اعمال تغییرات پذیرش دستیار از دوره سی و هشتم آزمون دستیاری و نحوه تاثیر آزمون چهارگزینه ای و درون دانشگاهی خبر داد.

انجام طرح تحول نظام پذیرش دستیار در دو مرحله

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تحول نظام پذیرش دستیار در دو مرحله انجام می گیرد که در مرحله اول تغییرات همچنان در آزمون متمرکز و در مرحله دوم تغییرات در آزمونهای درون دانشگاهی اعمال خواهد شد اما به گونه ای برنامه ریزی شده است که روند آزمون و پذیرش طولانی نشود.

انجام تغییرات طرح تحول از دوره سی و هشتم آزمون دستیاری

محققی خاطرنشان کرد: این دوره از تغییرات در آزمون دستیاری در مرحله اول همچنان در آزمون کتبی و متمرکز انجام می گیرد و با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته تغییرات در آزمون اسفند ماه سال جاری که دوره سی و هفتم محسوب می شود، اعمال نخواهد شد و در صورت انجام همه تمهیدات، تغییرات طرح تحول از دوره سی و هشتم اجرا می شود.

تاثیر 20 درصدی مصوبات در آزمون و سایر تغییرات در محتوای آزمون

وی اضافه کرد: تاثیر مصوبات مربوط به آزمون متمرکز 20 درصد از نمره کل خواهد بود و سایر تاثیرات مربوط به محتوای آزمون خواهد بود. این تغییرات به گونه ای است که برای آزمون متمرکز کتبی و چند گزینه ای ضرایب متفاوتی بر سئوالات و بر حسب انتخاب رشته های مختلف داوطلبان اعمال خواهد شد. دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: در واقع این نوع تغییر تمهیدی است برای هدایت افراد به رشته های مورد علاقه خودشان. در این نوع پذیرش تا حدودی رشته ها و انتخاب تعداد آن محدود می شود اما انتخاب محل محدود نمی شود.

نقش مصاحبه ساختارمند و اعمال نتایج آزمون داخل دانشگاهی در انتهای دوره کارورزی در مرحله دوم

وی با اشاره به مرحله دوم طرح تحول پذیرش دستیار پزشکی گفت: در این مرحله نقش دانشگاهها و گروه های آموزشی بیشتر از گذشته می شود و موضوعاتی از جمله مصاحبه ساختارمند، اعمال نتایج آزمون داخل دانشگاهی در انتهای دوره کارورزی در این مرحله اعمال می شود.

تشکیل کارگروه کارشناسی برای تدوین آیین نامه اجرایی

محققی اجرای این مصوبات را منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی دانست و به مهر گفت: در آیین نامه اجرایی ظرفیت قابل اجرا بودن مصوبات در نظر گرفته شده است. یک کارگروه کارشناسی متشکل از صاحبنظران تشکیل شده و مسئولیت تدوین آیین نامه اجرایی را بر عهده گرفته است. وی خاطرنشان کرد: ما مطمئن هستیم التهاباتی که پیش از این در آزمونهای دستیاری پیش می آمد با اجرای این تغییرات به مراتب کاهش می یابد و با تلاشهایی که پزشکان عمومی برای رقابت در آزمونهای ملی انجام می دهند به انتخابهای بهتر و موفقیتهای بالاتری نائل می شوند. دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره فعالیتهایی که به موازات این تغییرات انجام می گیرد به مهر گفت: در کنار اجرای این تغییرات ظرفیتهای دستیار به طور منطقی توسعه پیدا می کند و سایر مشکلات شناسایی شده این آزمون نیز مرتفع می‌شود.

نحوه شکل گیری گزینش دستیاری در ایران

وی تاکید کرد: شیوه گزینش دستیاری در ایران شیوه مخصوص به خود ما است و تغییرات آن نیز براساس شناخت مقتضیات آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته است اما تلاش می شود در آن از فرمولها و مدلهای علمی و همچنین روشهای آماری معتبر به طور صحیح در این تغییرات استفاده شود. البته یکی از خلاهایی که در این زمینه وجود داشت در مورد نقش دانشگاهها بود که همه اینها به روشی ساختارمند قابل انجام و بدون نگرانی از مخدوش شدن موازین عادلانه در این آزمون پیاده می شود. محققی تغییرات در نحوه پذیرش دستیاری را تحول مهمی دانست که با توجه به زمان درخواست شده برای انجام این تغییرات این اصلاح می تواند در زمان مناسب و بدون تنش اعمال شود.منبع