X
تبلیغات
زولا
اجرای قطعی برنامه اصلاح پزشکی عمومی در همه دانشگاههای علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اجرایی شدن تغییرات اصلاحی در رشته پزشکی عمومی در هشت دانشگاه از اجرای آن در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی در طی چهار سال خبر داد. دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون هشت دانشگاه علوم پزشکی کشور برنامه پزشکی عمومی خود را به صورت اصلاح شده اجرا می کنند که با ارزیابی که از طرح صورت گرفته دانشگاهها از این طرح راضی بودند. وی خاطرنشان کرد: ما به به این تصمیم رسیدیم که در چهار سال آینده تمام دانشکده های پزشکی وارد برنامه تغییرات شوند تا بتوان رشته پزشکی عمومی را در کشور ارتقا بخشید.

عین اللهی تاکید کرد: تغییرات برنامه پزشکی عمومی در راستای نزدیک شدن دروس علوم پایه و علوم بالینی به یکدیگر است و موجب می شود علوم بالینی کاربردی تر از گذشته در رشته پزشکی به دانشجو آموزش داده شود. وی یادآور شد: انتظاراتی که از یک پزشک عمومی وجود دارد اقتضائاتی دارد که این موضوع در برنامه جدید به طور کامل دیده شده و با اجرای تغییرات تحقق می یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به میزان اجرای تغییرات برنامه پزشکی عمومی در سایر کشورها یادآور شد: تغییر برنامه پزشکی عمومی در هیچ یک از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به جز ایران انجام نشده و در کل دنیا نیز تنها در برخی از کشورهای پیشرفته در حوزه علوم پزشکی انجام شده است. وی اظهار داشت: با استانداردهایی که فدراسیون جهانی آموزش پزشکی دارد ایران جزء کشورهای برتر دنیا در زمینه اجرای استانداردهای ادغام آموزش علوم پایه و بالینی است.منبع