X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دانشکده‌های پزشکی خارج از بیمارستان‌ها باید منحل شود!

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشکده‌های پزشکی باید در کنار یا داخل بیمارستان‌های آموزشی قرار بگیرد بنابر این دانشکده‌های پزشکی خارج از بیمارستان‌ها باید منحل شود.بهرام عین‌اللهی دیروز در مراسم اختتامیه نخستین‌ کنگره بین‌المللی مدیریت بیمارستانی با عنوان این مطلب اظهار داشت: بیمارستان‌های آموزشی و دانشکده‌های پزشکی باید از لحاظ سخت‌افزاری به هم نزدیک شوند تا در نهایت بتوان از لحاظ نرم‌افزاری نیز آنها را ادغام کرد. وی گفت: یکی از چالش‌های اصلی که در بیمارستان‌های آموزشی وجود دارد، عدم ثبت دقیق فعالیت‌های بیمارستان است که متأسفانه پرونده‌های بیماران تنها بر اساس درمان ثبت می‌شود و باید در این زمینه تحول ایجاد شود. به گزارش فارس، عین‌اللهی با اشاره به اینکه 50 درصد بیمارستان‌ها آموزشی هستند درباره دلایل ناکارآمدی بیمارستان‌های آموزشی خاطرنشان کرد: عدم دقت در گماردن افراد قوی برای اداره این مراکز، جایگاه مدیریتی با عدم تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها، اعتبارات ناکافی و غیرواقعی بودن تعرفه‌های خدمات درمانی، عدم شفافیت ارتباط بیمارستان با دانشگاه و دانشکده پزشکی و گروه‌های آموزشی و عدم شفافیت مسؤولیت‌‌ها و شرح وظایف کادر بیمارستان از جمله این دلایل است.

در ادامه این برنامه معاون سلامت وزیر بهداشت درباره مدت موظفی روسای بیمارستان‌ها گفت: ماندگاری رؤسای بیمارستان‌ها معمولا بیش از 2 سال نیست به همین علت انگیزه فعالیت و پاسخگو بودن در این شرایط بسیار کاهش می‌یابد.حسن امامی‌رضوی اظهار داشت: بی‌توجهی به رشته مدیریت بیمارستانی و تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز بیمارستان‌ها از مهم‌ترین چالش‌های موجود در اداره بیمارستان‌هاست. همچنین پایدار نبودن مدیریت‌های بیمارستانی از چالش‌های دیگر اداره بیمارستان‌هاست. وی درباره سیاست‌های نظام سلامت در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌ها گفت: وزارت بهداشت چند سالی است که از ارزشیابی به سمت اعتباربخشی بیمارستان‌ها حرکت کرده است که ارتقای کیفیت مستمر و توسعه فرهنگ ایمنی بیمار و محور بودن بیمار در ارائه خدمات از محورهای اصلی این اعتباربخشی بوده است.