X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
احتمال افزایش 15 درصدی کمک هزینه های تحصیلی دستیاران در سال88

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به تشکیل کمیته راهبری امور رفاهی و فرهنگی و پیشرفت تحصیلی دستیاران از دستور هیئت امنای کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برای اعمال افزایش 15 درصدی کمک هزینه های تحصیلی دستیاران در سال 88 خبر داد. دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش 15 درصدی کمک هزینه های تحصیلی دستیاران نسبت به سال گذشته به دانشگاهها منعکس شده و در دستور کار همه هیئت امناهای دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته است که امیدواریم هیئت امناها آن را تصویب کنند.وی با اشاره به وظایف کمیته راهبری امور رفاهی و فرهنگی و پیشرفت تحصیلی دستیاران خاطرنشان کرد: دوره های دستیاری دوره های مهم و عالی آموزشی هستند و با توجه به وظایف سنگین و فشرده دستیار، انتظارات زیادی که از آنها به عنوان نخبگان علمی می رود تا این افراد به افراد مفیدی با صلاحیت های علمی و اخلاقی برای تصدی مسئولیت های مهم در آینده آماده شوند.

محققی اظهار داشت: اگر انتظار می رود که دستیاران تمام مدت دوره آموزشی خود را وقف آموزش و پژوهش کرده و به کسب معارف و آموزه های علمی بپردازند نباید دغدغه امور معیشتی داشته باشند و از همین رو مدل تلفیقی تشکیل کمیته راهبری امور رفاهی و فرهنگی و پیشرفت تحصیلی دستیاران در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ایجاد شد. وی تاکید کرد: این کمیته وظیفه تعامل با جامعه دستیاران و مسئولان دانشگاهها را نیز برعهده دارد. دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص اعمال افزایش حقوق ها گفت: مصوبات سال قبل در خصوص افزایش حقوق در همه موارد اجرا شده است و دبیرخانه در تلاش است که با تعامل با مسئولان دانشگاهها همه این ظرفیت برای امور رفاهی دستیاران تحقق پیدا کند.منبع