پیوستن دانشگاههای علوم پزشکی به طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت از پیوستن تمام دانشگاههای علوم پزشکی به طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: اکنون 8 دانشگاه در حال اجرای این طرح هستند و سایر دانشگاهها به تدریج این طرح را اجرا می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی روز چهارشنبه در نشست "پایش و گزارش پیشرفت طرح پایلوت بازنگری و اصلاح برنامه آموزش پزشکی عمومی" در محل وزارت بهداشت افزود: از نظر برنامه ریزی و سیاستگذاری اصل بر آموزش پزشکی عمومی است. وی اضافه کرد: در رتبه بندی آینده دانشگاهها رتبه برتر به دانشگاهی تعلق می گیرد که وارد فضای جدید بازنگری در آموزش پزشکی عمومی شده باشد و از آموزش های سنتی فاصله گرفته باشد. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم تحول در سیستم آموزشی افزود: باید به سمتی حرکت کرد که علاوه بر نزدیکی دروس تئوری و عملی مراکز تحقیقاتی علوم پایه را به بیمارستانها برده و از تفکیک آنها جلوگیری کنیم. وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت اعضای هیئت علمی علوم پزشکی گفت: فعالیت اول استاد باید آموزشی باشد و اساتید باید در آموزش پزشکی عمومی نقش فعال تری ایفا کرده و در فضای بالینی حضور موثر داشته باشند. عین اللهی اضافه کرد: در جذب هیئت علمی در سال های اخیر تحولی ایجاد شده است و دیگر دایره جذب هیئت علمی محدود به افراد و شرایط خاص نیست و طی سالهای اخیر با صدور 2 فراخوان جذب طی هر سال همه می توانند در عرصه خدمت در هیئت علمی وارد شوند.

وی با اشاره به توانمندی ایران در رشته های علوم پزشکی یادآور شد: هم اکنون در رشته های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ به میزان نیاز کشور و نقطه ای که لازم بوده به آن دست یابیم در کشور وجود دارد و علیرغم کارشکنی های موجود توسط دشمنان در موضوعاتی مانند سلول های بنیادی در بیشتر رشته ها به صورت کاربردی پیشرفت کرده و جزء 10 کشور برتر جهان در حوزه سلول های بنیادی هستیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: شتاب سرعت قطار پیشرفت علمی کشور به خصوص در سالهای اخیر مطلوب بود و دشمنان از شتاب بوجود آمده در این عرصه به هراس افتاده و با بهره گیری از عوامل داخلی و خارجی خود و ایجاد هرج و مرج قصد توقف این قطار پیشرفت را داشتند که به فضل الهی در این امر ناموفق بودند. وی افزود: امروز ما باید در دانشگاه به مسائل به عنوان تکلیف شرعی نگاه کنیم و مقام معظم رهبری تمامی مسائل همچون نهضت نرم افزاری، تکلیف استاد، تکلیف دانشجو، تکلیف برنامه درسی را تبیین فرموده اند که این چراغ راه ما برای آینده است.