X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پیوستن دانشگاههای علوم پزشکی به طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت از پیوستن تمام دانشگاههای علوم پزشکی به طرح بازنگری آموزش پزشکی عمومی طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: اکنون 8 دانشگاه در حال اجرای این طرح هستند و سایر دانشگاهها به تدریج این طرح را اجرا می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی روز چهارشنبه در نشست "پایش و گزارش پیشرفت طرح پایلوت بازنگری و اصلاح برنامه آموزش پزشکی عمومی" در محل وزارت بهداشت افزود: از نظر برنامه ریزی و سیاستگذاری اصل بر آموزش پزشکی عمومی است. وی اضافه کرد: در رتبه بندی آینده دانشگاهها رتبه برتر به دانشگاهی تعلق می گیرد که وارد فضای جدید بازنگری در آموزش پزشکی عمومی شده باشد و از آموزش های سنتی فاصله گرفته باشد. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم تحول در سیستم آموزشی افزود: باید به سمتی حرکت کرد که علاوه بر نزدیکی دروس تئوری و عملی مراکز تحقیقاتی علوم پایه را به بیمارستانها برده و از تفکیک آنها جلوگیری کنیم. وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت اعضای هیئت علمی علوم پزشکی گفت: فعالیت اول استاد باید آموزشی باشد و اساتید باید در آموزش پزشکی عمومی نقش فعال تری ایفا کرده و در فضای بالینی حضور موثر داشته باشند. عین اللهی اضافه کرد: در جذب هیئت علمی در سال های اخیر تحولی ایجاد شده است و دیگر دایره جذب هیئت علمی محدود به افراد و شرایط خاص نیست و طی سالهای اخیر با صدور 2 فراخوان جذب طی هر سال همه می توانند در عرصه خدمت در هیئت علمی وارد شوند.

وی با اشاره به توانمندی ایران در رشته های علوم پزشکی یادآور شد: هم اکنون در رشته های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ به میزان نیاز کشور و نقطه ای که لازم بوده به آن دست یابیم در کشور وجود دارد و علیرغم کارشکنی های موجود توسط دشمنان در موضوعاتی مانند سلول های بنیادی در بیشتر رشته ها به صورت کاربردی پیشرفت کرده و جزء 10 کشور برتر جهان در حوزه سلول های بنیادی هستیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: شتاب سرعت قطار پیشرفت علمی کشور به خصوص در سالهای اخیر مطلوب بود و دشمنان از شتاب بوجود آمده در این عرصه به هراس افتاده و با بهره گیری از عوامل داخلی و خارجی خود و ایجاد هرج و مرج قصد توقف این قطار پیشرفت را داشتند که به فضل الهی در این امر ناموفق بودند. وی افزود: امروز ما باید در دانشگاه به مسائل به عنوان تکلیف شرعی نگاه کنیم و مقام معظم رهبری تمامی مسائل همچون نهضت نرم افزاری، تکلیف استاد، تکلیف دانشجو، تکلیف برنامه درسی را تبیین فرموده اند که این چراغ راه ما برای آینده است.