براساس ابلاغ وزیر بهداشت؛...

مدت گذراندن طرح دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشمول قانون خدمت نظام وظیفه کاهش یافت 

با ابلاغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موضوع انجام باقیمانده تعهدات مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان منتفی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با ابلاغ وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، این وزارتخانه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص مدت انجام خدمت نظام وظیفه را برای مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اجرا می‌کند و افزایش مدت زمان گذراندن طرح را برای دانش‌آموختگان نخواهد داشت به نحوی که  پایان خدمت سربازی این افراد، پایان تعهدات آنها خواهد بود.  

منبع خبر:سایت وزارت بهداشت 

http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=127&newsview=4595